Międzynarodowa Konferencja TRENDS IN REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EU COUNTRIES 2019

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w piątej Międzynarodowej wideokonferencji w języku angielskim, pt.: TRENDS IN REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EU COUNTRIES 2019, organizowanej w dniu 15 listopada 2019 przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska) wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Rozwoju Społecznego Latvia University of Life Sciences and Technologies w Jełgawie (Łotwa).

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat rozwoju regionalnego w krajach Unii Europejskiej, w tym nowych trendów w ekonomii, finansach publicznych i marketingu w warunkach niestabilności gospodarczej.

Nadesłane artykuły po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w jednym z wybranych czasopism.

Licząc na Państwa udział w Konferencji  równocześnie zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród współpracowników oraz znajomych.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW

Kierownik Katedry Polityki Europejskiej i Marketingu